Tall kan användas mot pollenallergi. Mycket enkelt presenteras här ett recept och tips på hur man effektivt kan lindra sin pollenallergi. Kanske till och med att besvären upphör helt. Först lite fakta om tallen!

De flesta av oss vet hur en tall ser ut. Ett barrträd med utbredd krona, då trädet är utvuxet. Barken är vackert rostfärgad. Barren sitter parvis och är långa och vassa. Alla delar av trädet innehåller kåda och trädet trivs bäst på magra sandjordar. Förr användes terpentin, kåda och tjära. Tallstrunten som växer fram på våren innehåller rikligt med C-vitamin. Strunten kan användas som slemlösande och antiseptiskt medel. Man använder det mest för utvärtes behandling, exempelvis som inandningspreparat för hosta, bronkit, astma.

För att lindra allergier fokuserar man inte enbart på symtomen som uppträder utan man tittar på hur kroppen fungerar. Ofta är roten till allergibesvär en obalanserad tarmflora, nedsatt funktion i matspjälkningen, levern, njurar. En stor del av kroppens immunförsvar finns just i tarmen. Slemhinnorna i kroppen kan vara påverkade. Kroppen blir stressad och efter hand kan sk. binjurestress uppstå. Att jobba med binjurarna kan bli en del av behandlingen. Vid allergiska reaktioner frisätts histamin från immunsystemets mastceller.

Förslag till behandling:
Tallbarrsvatten: Plocka tallbarr minst 100 m från trafikerad väg. Lägg i ett kärl med vatten och låt dra över natten. Drick 3-4 glas tallbarrsvatten fördelat över dagen.

– Stötta binjurar med örten Andrographis.
– Arbeta med att stötta tarmen. Drick te på ringblomma och nässla ca 2 koppar per dag.
– Bygg upp tarmfloran och immunförsvaret med probiotika.
– Inta B-vitaminkomplex.
– Ät närproducerad honung och bipollen.

Medlen för behandling kan ni hitta på http://heltnaturligt.nu/

Önskar ni hjälp för att behandla er allergi på naturligt sätt kan ni boka tid hos Carina på Grön Lycka http://www.gronlycka.se/behandlingar/